Chcete nám pomoci

Vážení přátelé,
snahou a cílem naší činnosti a všech pracovníků je poskytnout odbornou, komplexní a propojenou pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Díky vzájemně navazujícím aktivitám a projektům chceme poskytnout našim klientům důležité vzdělání a následně podpořit jejich vstup na trh práce.


Tyto aktivity zabezpečuje:

  • Odborné učiliště pro žáky s více vadami (více)
  • Centrum MARTIN o.p.s (více)
  • Chráněná dílna A MANO (více)

Jsme přesvědčeni, že naše činnost má smysl a chceme udržet podporo lidí s mentálním a kombinovaným postižením i do budoucna. Proto budeme vděčni všem, kteří nám jsou ochotni pomoci. Zárověň víme, že žádná pomoc není jen tak, proto nabízíme různé varianty a možnosti a vždy chceme poskytnout něco na oplátku:

Podpora Chráněné dílny A MANO - nákup výrobků a služeb

Jste firma zaměstnávající více než 25 zaměstnanců? Víte, že musíte zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením? Pokud nesplníte povinnost danou zákoníkem práce, odvádíte zbytečně "pokutu", v současné době ve výši 57.355 Kč, do státního rozpočtu za každého chybějícího zdravotně postiženého zaměstnance. Tuto povinnost lze však vhodně kompenzovat odběrem výrobků či služeb od chráněných dílen, tedy tzv. Náhradním plněním (co to je?). Touto formou Vám rádi nabídneme:

  • ruční keramické výrobky (více)
  • dárkové svíčky a textilní výrobky
  • potisk libovolných dárkových či reklamních předmětů (více)
  • papírové reklamní předměty - desky, bloky, ... (více)
  • kompletační a balící práce (více) 
  • úklidové práce

Každou zakázkou podpoříte zaměstnávání osob zdravotně s mentálním a kombinovaným postižením, ušetříte finanční prostředky a rozšíříte svou firemní filantropii.


Podpora Chráněné dílny A MANO - zprostředkování prodejních příležitostí

Zajistit dostatečný odbyt výrobků zaměstnanců s mentálním a kombinovaným postižením je jedním z klíčových úkolů všech pracovníků a je zásadním faktorem ovlivňujícím, zda můžeme v naší činnosti pokračovat i v budoucnu.

S velkou radostí vždy uvítáme, máme-li možnost zúčastnit se např. Vámi pořádaných farmářských trhů, využít prostory v obchodním centru nebo zorganizovat malou prodejní výstavu přímo ve Vaší společnosti nebo při reprezentační či sportovní akci, díky čemuž mají Vaši zaměstnanci a klienti zajímavou možnost nákupu vkusných dárků společně s podporou práce hendikepovaných lidí. Výrobky našich zaměstnanců jsou i přes jejich postižení na vynikající řemeslné úrovni a vždy se setkali s kladným ohlasem.

Zde bychom také rádi velmi poděkovali těm, kteří nás touto formou již podpořili.


Podpora Odborného učiliště a Občanského sdružení - dárcovství a sponzoring

Odborné učiliště pro žáky s více vadami a přidružené Občanské sdružení MARTIN se věnují vzdělávání a výchově mládeže s mentálním a kombinovaným postižením a jejich přípravě ke vstupu na trh práce. Práce s lidmi s takovým postižením s sebou nese výrazná specifika a velké nároky odbornost pedagogů a zvolené metodiky. Jedná se o neziskovou činnost, která je plně závislá na podpoře dalších subjektů.
Je-li Vám tato činnost blízká, budeme rádi, rozhodnete-li se ji podpořit. Za tímto účelem se nabízejí dvě možnosti:

Hledisko sponzora

Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši.
Můžeme Vám nabídnou prezentaci Vaší společnosti na našich reprezentačních a charitativních akcích, v naší tréninkové prodejně v Praze a samozřejmě na webu Občanského sdružení i Odborného učiliště.


Hledisko dárce – právnické osoby

V případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně.

Číslo bankovního účtu občanského sdružení je 237618992/0300, variabilní symbol 12345.

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Přečtěte si podmínky