Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\v027378\cafemartin.cz\WWWRoot\wp-content\plugins\revslider\includes\operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\v027378\cafemartin.cz\WWWRoot\wp-content\plugins\revslider\includes\operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\v027378\cafemartin.cz\WWWRoot\wp-content\plugins\revslider\includes\output.class.php on line 3679
Principy – Café Martin

Principy, ke kterým se hlásíme

Sociální princip

Společnost si stanovila závazek zaměstnávat alespoň 40% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Zaměstnancům je poskytována podpora dle jejich specifikých potřeb a jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.


Veřejně prospěšný cíl

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech (veřejně dostupných ve sbírce listin Obchodního rejstříku) definován cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce.


Environmentální princip

Při nákupu surovin je vždy brán v úvahu jejich původ a zda byla jejich produkce zajištěna s ohledem na životní prostředí. Podnik má zpracovaný interní předpis definující pravidla nákupu materiálu, mimo jiné posuzující dodavatele, zda jejich produkty splňují požadované environmentální parametry.

Samozřejmostí je maximálně šetrný provoz a minimalizace odpadu při vlastní činnosti.


Ekonomický princip

Tržby společnosti ze sociálního podnikání tvoří více než polovinu celkových výnosů společnosti. Nejsme tedy závislí na dotacích.

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech (viz OR) ustanoven minimální 51% podíl ze zisku, který musí být reinvestován do rozvoje společnosti a není rozdělen mezi společníky, tedy slouží všem zaměstnancům. Nicméně v žádném účetním období zatím nebyla žádná část zisku rozdělena mezi společníky. V roce 2015 bylo 100% zisku minulých let investováno do rozvoje společnosti vybudováním nového podniku - pražírny kávy.

Místní prospěch

Zaměstnanci společnosti jsou přednostně z místní komunity (mají bydliště v blízkosti provozovny).

Při své činnosti spolupracujeme s místními hnutími a samosprávami a jsme šleny místních akčních skupin. Dodavatelé i odběratelé jsou přednostně vybíráni ze sousedství. Podporujeme tak rozvoj místní komunity a máme přehled o subjektech se kterými spolupracujeme.

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Přečtěte si podmínky